• ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ •